ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ จัดกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

ผู้สูงอายุ


ปัจฉิมนิเทศ

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2553


หนังสือ:เป็นเหมือนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งบอกเล่าถึงความเป็นไท และปลูกฝังเรื่องรักชาติ

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

มติชนออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้

คุณชอบสัตว์ชนิดใด