ห้องสมุดประชาชนอำเภอสระโบสถ์ จัดกรรมส่งเสริมการอ่าน ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2553

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2553

แนะนำหนังสือใหม่ประจำเดือนเมษายน 2553


หนังสือ:เป็นเหมือนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ซึ่งบอกเล่าถึงความเป็นไท และปลูกฝังเรื่องรักชาติ

ผู้แต่ง:สัญญา ผลประสิทธิ์

ได้รับรางวัล:วรรณกรรมจากมูลนิธิ จอหืน เอฟ เคนเนดี้ ประเทศไทย เมื่อ ปี 2516

พิมพ์ครั้งที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553

สำนักพิมพ์:เคล็ดไทย

0 ความคิดเห็น:

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ผอ.กศน,อำเภอสระโบสถ์

ข่าวไทยรัฐออนไลน์:: Breaking news

มติชนออนไลน์ - ข่าวเด่นวันนี้

คุณชอบสัตว์ชนิดใด